Nyhetsarkiv

Vi har blivit arbetsmiljöcertifierade

Vi kan med stolthet berätta att Asfaltbolaget har blivit arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 45001:2018 av certifieringsorganet Svensk Certifiering.

Alla har rätt till en säker och bra arbetsmiljö, både fysisk och psykosocialt. Att arbeta med frågor som rör säkerhet och arbetsmiljö är av största vikt för Asfaltbolaget.

Vårt fokus på det här området handlar såklart primärt om att skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö men det är också ett sätt att svara på krav från våra kunder, myndigheter och leverantörer. Jag är glad och stolt över att vi med ambitiöst arbete erhållit certifikatet, säger Andreas Johansson, Kvalitéts- & Miljöchef Asfaltbolaget.

Asfaltbolaget har nu tre certifieringar enligt ISO; Kvalitet 9001: 2015, Miljö 14001: 2015 och Arbetsmiljö 45001:2018 (Svensk Certifiering).
Utöver det har vi även certifierad asfalttillverkning, certifierad ballasttillverkning (RISE) samt ackreditering av vårt laboratorium (SWEDAC).

2020-04-06

Asfaltbolaget - Mark & beläggning

Vi har blivit arbetsmiljöcertifierade