Nyhetsarkiv

Nya företagsuppgifter

Asfaltbolaget Sverige AB – en del av Svevias strategiska satsning för framtiden!

Från 1 april 2022 ingår Asfaltbolaget Sverige AB som ett helägt dotterbolag i Svevia-koncernen.

Som ett led i processen med ny ägarstruktur har Asfaltbolaget Sverige AB (org nr 556654-9944) per 31 mars 2022 överlåtit sin verksamhet till
Asfaltbolaget Sverige AB (org nr 559364-9402).

Vi ber er uppdatera era kund- och leverantörsregister med de nya uppgifterna nedan samt uppmärksamma att beställningar som görs och leveranser
som sker från och med 31 mars kommer att ske från och ska faktureras till bolaget enligt nedan;

Org nr; 559364-9402 Obs! Nytt!
Firma: Asfaltbolaget Sverige AB
Postadress: Box 6060, 371 06  Karlskrona
Bankgiro: 5833-2875 Obs! Nytt!

Mailadress pdf-fakturor: leverantorsfaktura@asfaltbolaget.se Obs! Ny!

Kontaktuppgifter i form av mail, telefonnummer m m, kontaktpersoner, beställningsrutiner, fakturamärkning etc är oförändrade från tidigare.

Vänligen kontakta oss om ni har frågor

Åke Svensson
VD
ake.svensson@asfaltbolaget.se
Mobil; +46 73-415 68 88

Annika Leinervik
Ekonomichef
annika.leinervik@asfaltbolaget.se
Mobil; +46 76-879 34 33

 

Vi ser fram emot ett fortsatt trevligt och gott samarbete med er!

Vänliga hälsningar

Asfaltbolaget Sverige AB

Nya företagsuppgifter