Nyhetsarkiv

Asfaltbolaget är en del av Ombyggnation av Trafikplats Fagrabäck i Växjö

Asfaltbolaget har fått förtroendet från Mark & Energibyggarna i Göteborg AB där vi som UE kommer utföra allt beläggningsarbete vid projektet Ombyggnation av Trafikplats Fagrabäck i Växjö.

- "Vi är glada över att Asfaltbolaget får vara med och bygga Växjös framtida infrastruktur och vara en del i ett så viktigt projekt. Det är en viktig affär som tryggar vår orderstock för asfaltverk och utläggning" säger Patrik Wiberg Projektchef på affärsområde asfalt.

Projektet som finansieras av Trafikverket och Växjö kommun beräknas pågå till slutet av 2026.  Den nya trafikplatsen byggs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten för alla trafikslag som reser till, från och genom Växjö.

Asfaltbolaget är en del av Ombyggnation av Trafikplats Fagrabäck i Växjö