Tjänster

Inget uppdrag är för litet eller för stort

Asfaltbolaget har fördelen att ha alla avdelningskompetenser samlade under samma tak. Det gör att vi kan erbjuda kunden helhetslösningar och samtidigt hålla en hög kvalité då vi har kontroll över hela vägen.
Den lokala förankringen, mobiliteten och den personliga kundkontakten är vår styrka.

Vi tar alla jobb på lika stort allvar!

Asfaltering

Vi arbetar med asfalteringsarbeten och alla förekommande förarbeten på uppdrag av bland annat Trafikverket kommuner, vägföreningar, industrier, sågverk, markentreprenörer, bostadsrättsföreningar, fastighetsägare samt privatpersoner.

Asfaltverk & Väglaboratorium

Vi har egen asfalttillverkning.
Vårt asfaltverk ligger vid Furuby längs med riksväg 25.
Eget laboratorium ligger intill vårt asfaltverk.

Mark och anläggning

Vi utför markarbeten alla slags schaktnings- och planeringsarbeten.
Vi utför också för-planeringsarbeten som sten- och plattsättning samt gräs- och planteringsytor.

Vår fibersida växer i samband med att uppdragen växer i hela vårt arbetsområde.

Fjärrvärmeutbyggnad samt serviser är en stor uppgift för oss.

Omläggning och renovering av befintligt VA

Rådgivning

Vi har en stor och bred erfarenhet genom våra medarbetares rutin och kompetens.
Vi kan förmedla rådgivning för ditt projekt.

Vi kan hjälpa till med dimensionering, projektering samt kalkylering inom:

Tveka inte att kontakta oss!