Om oss

Asfaltbolaget Sverige AB
Företaget startades 2004 med sju medarbetare och kännetecknas av en mindre, innovativ verksamhet med stort kunnande samt korta beslutsvägar och ledtider.

Idag är antalet anställda ca 70 stycken och omsättningen 230 miljoner kr/år. Utöver den fasta personalen ingår dagligen ett 70-tal underentreprenörer i verksamheten.

Från att ursprungligen varit ett asfaltföretag har verksamheten breddats för att nu vara ett företag med både mark och asfaltverksamhet som specialité. Dessutom har vi från 2010 en egen asfalttillverkning som kraftigt förstärker vår konkurrenskraft.

Vårt primära verksamhetsområde är Kalmar, Blekinge och Kronobergs län.

Vår affärsidé – Från idé till verklighet

Vi gör vår egen Asfalt och detta sänker våra kostnader och ger er ett lägre pris och vi vet att ni alltid får högsta kvalitén på asfalten.

Detta samt moderna maskiner och den senaste utrustningen i kombination med smarta, innovativa lösningar effektiviserar arbetet.

Det faktum att ledningen har lång praktisk branscherfarenhet innebär att de ofta fungerar som rådgivare och bollplank för kunderna. Låga omkostnader , erfarna medarbetare samt en modern och väl utnyttjad maskinpark innebär konkurrenskraftiga priser.

Modern maskinpark

Gynnar såväl kvalitén på våra arbeten som arbetsmiljön och vår yttre miljö. Vi har även ersatt den traditionella gasoldriften med miljövänlig generator-el på flertalet av våra maskiner.

Kvalitet, miljö och Arbetsmiljö

Asfaltbolaget är sedan våren 2014 certifierat enligt ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004. Vårt asfaltverk i Furuby är certifierat av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och har EG-intyg gällande fabrikens tillverkningskontroll Nr 0402-CPD-SC0694-10. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete ansluter till AFS 2001:1 med ändring av AFS 2008:15.

Vår miljöpolicy

Asfaltbolaget Sverige AB ska i samråd med kunder och leverantörer erbjuda produkter och tjänster där största möjliga miljöhänsyn tas. Vi ska som lägsta nivå uppfylla lagar, förordningar och myndighetskrav samt förebygga föroreningar.
Medarbetarnas miljökompetens skall förbättras genom information och relevant utbildning. Vi ska bedriva vår verksamhet resurssnålt och följa upp, utvärdera och förbättra vårt miljöarbete.

Vår kvalitetspolicy
Asfaltbolaget Sverige AB skall vara pålitlig partner där samtliga medarbetare är engagerade och tar sitt kvalitetsansvar för ständig förbättring i verksamhetsprocessen vilket leder till överenskomna kundkrav och ökad lönsamhet.

Vår Arbetsmiljöpolicy
Vi skall i samverkan arbeta för en arbetsmiljö som ger säkerhet, trivsel och stimulans i arbetet.